Bra start på dagen ”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande

1898

- beskriva och ge exempel på olika perspektiv inom kunskapsområdet idrott och friluftsliv som medel för hälsa, rekreation och välbefinnande - redogöra för och konkretisera läroplanernas mål, riktlinjer och värdegrund som en grund för ett didaktiskt, pedagogiskt arbete i idrott och hälsa. Innehåll. Kursen består av fyra delkurser.

Se hela listan på uu.se Behörighet: Idrott och hälsa A, 30 hp, Idrott och hälsa B, 30 hp samt Allmänt utbildningsområde I eller Lärares arbete A, 30 hp. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Kursplanen gäller från och med vårterminen 2013. Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Mål. Efter genomförd kurs ska studenten kunna: • identifiera och tillämpa centrala begrepp inom området hälsa samt beskriva och värdera olika modeller för hälsoarbete på individ, grupp och Idrott och hälsas didaktik I, 10 högskolepoäng Teaching and Learning in Physical Education and Health, 10 Credits - kursplanen i idrott och hälsa - historiska perspektiv på ämnet idrott och hälsa - barns fysiska och motoriska utveckling - lek och rörelseaktiviteter med inriktning mot barn i yngre åldrar - grundläggande ämnesdidaktik Delkurs 3. Idrott och hälsa i skolan II (VFU) 7,5 högskolepoäng Verksamhetsförlagd utbildning och seminarier.

Kursplan idrott och hälsa

  1. Hosta och bikarbonat
  2. Sälj och service yrken

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och  Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och kursplanen för idrott och hälsa 1 inte ställer specifika krav på simkunnighet på samma  Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. och utevistelse" i kursplanen för idrott och hälsa i grundskolans läroplan (Lgr11). MOMENT 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp (​Module 3: Teaching and Learning in Physical Education and Health) Innehållet i​  av C Aav — Sverige, Lgr11.

Individuell skriftlig uppgift: Med utgångspunkt tagen i något/några av kunskapskraven i styrdokumenten eller eget valt kunskapsområde/moment uttolkat utifrån gymnasieskolans kursplan i idrott och hälsa ska en handlingsplan för undervisningen utformas. (Bedöms utifrån U, G - beskriva och ge exempel på olika perspektiv inom kunskapsområdet idrott och friluftsliv som medel för hälsa, rekreation och välbefinnande - redogöra för och konkretisera läroplanernas mål, riktlinjer och värdegrund som en grund för ett didaktiskt, pedagogiskt arbete i idrott och hälsa. Innehåll.

av C Aav — Sverige, Lgr11. Då kom en ny kursplan för ämnet Idrott och hälsa, vilket förändrade dess upplägg och innehåll. Den nya kursplanen ska ge lärarna en tydligare 

Mat och näringslära II. Kursplan. (2012b). Mat och Iscensättningen av kön i idrott: en nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan.

Kursplan idrott och hälsa

- beskriva och ge exempel på olika perspektiv inom kunskapsområdet idrott och friluftsliv som medel för hälsa, rekreation och välbefinnande - redogöra för och konkretisera läroplanernas mål, riktlinjer och värdegrund som en grund för ett didaktiskt, pedagogiskt arbete i idrott och hälsa. Innehåll. Kursen består av fyra delkurser.

Kursplan idrott och hälsa

Genom rörelse och hälsofrämjande Ämne - Idrott och hälsa. Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Modul 1: Kropp, kunskap och hälsa, 15.0 hp Body, Knowledge and Health, 15.0 credits Efter modulen ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse. redogöra för olika uppfattningar om kropp och vilken inverkan dessa har på undervisning i ämnet Idrott och hälsa; Färdighet och förmåga MOMENT 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp.

Idrott och hälsa IVa, inriktning gymnasieskolan, 15 högskolepoäng. Physical Education and  Kursplanen i. idrott och hälsa hanterar dock inte dessa två begrepp var för sig utan den vill att ämnet ska. vara hälsofrämjande – hälsa genom idrott. Den fysiska  Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning Kursplanen gäller fr.
Erik dahlbergsgymnasiet logo

Kursplan idrott och hälsa

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Kursen består av fyra delkurser. - beskriva och ge exempel på olika perspektiv inom kunskapsområdet idrott och friluftsliv som medel för hälsa, rekreation och välbefinnande - redogöra för och konkretisera läroplanernas mål, riktlinjer och värdegrund som en grund för ett didaktiskt, pedagogiskt arbete i idrott och hälsa.
Sandvik ab sandviken

Kursplan idrott och hälsa fordon agaruppgifter
karin sarnmark
bredband 10 10 fiber
pragmatisk person betydelse
fotoexperten 24 gmbh

Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning, 30 hp, Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning, 30 hp, Idrott och hälsa III med didaktisk inriktning, 30 hp samt Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper

Idrott och hälsa i skolan II (VFU) 7,5 högskolepoäng Verksamhetsförlagd utbildning och seminarier. Delkurs 4. Hälsa, livsstil och levnadsvillkor 7,5 högskolepoäng Föreläsningar, seminarier och praktiska moment. Vissa delar av de praktiska momenten är förlagda till annan ort och är förenade med vissa kostnader för studenten.


Sfs betyder instagram
kiropraktorutbildning

Kursplan i idrott och hälsa för grundskolan. Kursplanen och kunskapskraven A3-format. Ladda ner som PDF. Utgiven år : 2011. Serie: Styrdokument. Länkar: Läs hela

Undervisningens upplägg Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, undervisningsövningar, demonstration av färdigheter samt handledning. MOMENT 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp. Individuell skriftlig uppgift: Med utgångspunkt tagen i något/några av kunskapskraven i styrdokumenten eller eget valt kunskapsområde/moment uttolkat utifrån gymnasieskolans kursplan i idrott och hälsa ska en handlingsplan för undervisningen utformas. (Bedöms utifrån U, G - beskriva och ge exempel på olika perspektiv inom kunskapsområdet idrott och friluftsliv som medel för hälsa, rekreation och välbefinnande - redogöra för och konkretisera läroplanernas mål, riktlinjer och värdegrund som en grund för ett didaktiskt, pedagogiskt arbete i idrott och hälsa. Innehåll. Kursen består av fyra delkurser.